Spojte se s námi twitter facebook

Nové publikace Muzea Vyškovska

Muzeum Vyškovska vydalo dvě nové publikace, které si můžete zakoupit v naší pokladně v Muzeu Vyškovska a od 2. 4. 2015 také v pokladně Muzea Bučovice:

 

Poklady Muzea Bučovice

Muzeum Bučovice si v loňském roce připomnělo 100. výročí svého vzniku výstavou Co skrývají depozitáře, na které ukázalo návštěvníkům alespoň část exponátů ze svých bohatých sbírek. Jako upomínku na toto výročí jsme vydali publikaci Poklady Muzea Bučovice s podnázvem k 100. výročí založení muzea. Jedná se o celobarevnou publikaci formátu A5, která obsahuje úvodní část o historii muzea a obrazovou část, zobrazující nejzajímavější či nejdůležitější exponáty muzea s textem o nich, respektive o etapě dějin města, kterou dotyčné exponáty reprezentují. Publikace vznikla za finanční podpory města Bučovice.
Cena publikace je 100 Kč

 

Poklady Muzea Bučovice

Poklady Muzea Bučovice

 

Alois Musil fotografie z cest

Základem publikace jsou fotografie z fondu Aloise Musila dochované ve sbírce našeho muzea. Většinu těchto fotografií Musil pořídil a přivezl ze svých cest po Blízkém východě na počátku minulého století. Některé z nich nebyly publikovány dosud nikde. Kromě fotografií v publikaci naleznete i informace o Musilově životě, a také o pořizování fotodokumentace jeho objevů. Texty jsou uvedeny rovněž v anglickém a německém jazyce.
Cena publikace je 150 Kč

Alois Musil fotografie z cest

Alois Musil fotografie z cest