Spojte se s námi twitter facebook instagram

Vyškov v době II. světové války

Výzva k poskytnutí (zapůjčení) materiálů na výstavu

 

Muzeum Vyškovska ve spolupráci s Vojensko-historickým sdružením Stříbrná připravuje k 70. výročí konce druhé světové války výstavu, která by měla připomenout, jak toto tragické období prožívali lidé žijící ve Vyškově a okolí. Někteří obyvatelé vyškovského regionu působili na frontě, a to na jejích obou stranách, jiní se snažili bojovat proti nacismu v partyzánských oddílech nebo formou domácího odboje. Světový konflikt zasáhl do života většiny lidí, a to nejen válečnými útrapami jako je nedostatečné zásobování či represe ze strany okupačního aparátu. Mnoho občanů z obcí na Drahanské vrchovině muselo opustit svoje obydlí v souvislosti s vysidlováním obcí ve prospěch vyškovské vojenské střelnice. Všechna tato fakta chce výstava připomenout, a to především prostřednictvím dokumentů, fotografií a předmětů uložených v muzejním depozitáři i v soukromých sbírkách.

Muzeum se při této příležitosti obrací také na obyvatele Vyškovska s výzvou k poskytnutí (zapůjčení) materiálů vztahujících se k výše uvedeným tématům. Možná máte doma fotografie svých příbuzných, kteří bojovali v zahraničních jednotkách, fotografie Vyškova či okolních obcí z doby války a osvobození. Stejně tak nesmírně oceníme dopisy, deníky či dobové dokumenty připomínající válečné události, případně předměty vztahující se k tomuto období, ať už se týkají frontových akcí, bombardování Vyškova či života v týlu.

Pokud máte něco, co by mohlo dokreslit atmosféru válečných událostí a jste ochotni tyto předměty na výstavu zapůjčit, eventuálně je muzeu věnovat, přihlaste se prosím na adresu muzea (Muzeum Vyškovska, nám. Čsl. armády 2, 682 01 Vyškov), elektronicky (mv@muzeum-vyskovska), telefonicky (517 348 040) nebo nás osobně navštivte na uvedené adrese. Můžete se tak stát spolutvůrci výstavy a přispět k zachování vzpomínek na události, které by neměly být zapomenuty.

Výstava bude zahájena 28. 4. 2015. Předměty přineste prosím do muzea nejpozději do 10. 4. 2015.

Muzeum Vyškovska, příspěvková organizace

 

 

Vyškov 1945 - náměstí

Vyškov 1945 – náměstí