Spojte se s námi twitter facebook instagram

Současná dánská architektura

21. 1. – 29. 3. 2015  výstavní sál v 1. patře Muzea Vyškovska

Vernisáž výstavy 20. ledna 2015 v 17:00 hodin

Výstavu zahájí pan Lars Kjellberg, politický rada a zástupce dánského velvyslance v České republice.

Dánská architektura je již mnoho let synonymem krásného a inovativního designu. Dánsko dosáhlo v architektuře 20. století nebývalých úspěchů. Budova Opery v Sydney od dánského architekta Jørna Utzona je považována za největší architektonický skvost Austrálie a jednu z nejslavnějších staveb 20. století vůbec. Velký oblouk od Johana Otto von Spreckelsena se zase stal symbolem moderní Paříže. Stavby, které vznikají podle návrhů dánských architektů v současnosti, nikterak za těmi předchozími nezaostávají.
Výstava Současná dánská architektura, kterou do vyškovského muzea zapůjčilo Dánské velvyslanectví v Praze, vznikla ve spolupráci Dánského ministerstva zahraničních věcí, Dánské asociace architektonických firem a Iniciativy dánského designu a architektury a přibližuje nejenom výběr toho nejlepšího ze současné dánské architektury, ale také její základní hodnoty. Dánskou architekturu charakterizuje striktně ekologický profil, udržitelnost, empatie a především demokratický přístup, podle kterého nejsou elegantní design a nádherná architektura vyhrazeny pro elitu, ale naopak určeny širokým masám.
Všechny tyto jedinečné projekty, které jsou na výstavě prezentovány, byly vybrány pro svou špičkovou kvalitu a také proto, že zosobňují dánskou identitu: vysoký životní standard, moderní přístup ke zdravotnictví, vzdělávání a studiu a velký důraz na šetrnost k životnímu prostředí. Výstava také názorně ilustruje roli kultury v městském prostoru, který jde ruku v ruce s moderním skandinávským životním stylem.

Vstupné: 40 Kč, snížené 20 Kč