Spojte se s námi twitter facebook instagram

Obrazy, kresby a grafika ze sbírek Muzea Vyškovska

20. 4. – 18. 9. 2011  galerie Ve věži Muzea Vyškovska

V prvním patře Muzea Vyškovska si mohou návštěvníci prohlédnout výstavu „Obrazy, kresby a grafika ze sbírek Muzea Vyškovska„.  Výstava prezentuje část výtvarného fondu z muzejního depozitáře z období 18. – 20. století. Z první poloviny 18. století je vystaven „Portrét šlechtičny v kostýmu pastýřky“ a   obraz   „ Krajina s pasačkou“, který je zřejmě dílem  italského malíře. Zajímavým zpestřením jsou dva menší vlámské obrazy s alegorickými náměty. Portrétní tvorba v 19. století vznikala především na objednávku. Z první čtvrtiny 19. století je obraz Johanny Bischoff, roz. Kuh, (1798-1891).  Portrét představující v dívčím věku pozdější spisovatelku a manželku významného lékaře Ignaze Rudolfa Bischoffa von Altenstern je zřejmě dílem některého z vídeňských malířů. Obraz v Muzeu Vyškovska zachycuje ušlechtilý půvab mladé ženy. Portrétovaná je vyobrazená ve tříčtvrtečním profilu, tmavé vlasy má rozdělené pěšinkou a ozdobně na bocích upravené do ruliček. Malba vyniká velkorysým rukopisem, je přesvědčivým dokladem uměleckých kvalit. Elegantní a kultivovaný malířský přednes jemně dotváří atmosféru nepotlačované noblesnosti. Portrét svým charakterem dokládá i dobovou situaci v daném prostředí. Vídeňský portrétista skládá vyžadovaný kompliment svému klientu a především klientce. Neskrývá porozumění pro jejich touhu po aristokratickém lesku. S historickou tématikou se setkáváme u obrazu „Napoleonův hrob „, olejomalba na plátně s olejovým podkladem. Malba pochází z 19. století a zobrazuje vojáka hlídkujícího u Napoleonova hrobu na ostrově Svaté Heleny, v tropické krajině. Na náhrobním kameni je  určující nápis. Exotická scenérie přibližuje atmosféru této historicky známé a doložené události. Po porážce u Waterloo byl  Napoleon vyhoštěn na ostrov Svatá Helena v Atlantiku. Zde prožil zbytek života v britském zajetí, zemřel 5. května 1821. Obraz V. Hlaváčka „Náměstí ve Vyškově“ dokumentuje vyškovské náměstí před přestavbou kontribučenské spořitelny (1874) a opravou farní věže. Zasněžené náměstí je vyobrazeno z pohledu z jižní strany. Obraz zachycuje historické domy na náměstí, s podloubím a atikovými štíty. Na náměstí je koňské dvojspřeží se sáněmi a po náměstí se prochází lidé v dobových kostýmech. Obraz je poměrně vzácným historickým dokumentem. Vyškov byl v roce 1917 postižen rozsáhlým požárem, který pozměnil ráz historického centra Vyškova. Podobu vyškovského náměstí z doby před touto událostí známe pouze z vyobrazení na historických fotografiích, pohlednicích a z dochovaných obrazů Na výstavě jsou dále prezentována díla Antonína Procházky,  Josefa Kachlíka, Františka Srpa a Jiřího Homoly.