Spojte se s námi twitter facebook instagram

České korunovační klenoty na dosah

27. 2. – 26. 4. 2016 velký výstavní sál a Galerie Orion

 

Jedinečná putovní výstava mistrovských replik Českých korunovačních klenotů, mnoha dalších exponátů a tematických zajímavostí ze středověku a doby Karla IV.

České korunovační klenoty by měl prý každý Čech spatřit alespoň jednou za život. Originály uložené v trezoru v katedrále sv. Víta v Praze bývají vystavovány vždy jen na pár dní při různých významných výročích a událostech. Ne každému se podaří těchto sporadických příležitostí využít. Putovní výstava, jejímž hlavním exponátem jsou mistrovské repliky nejvýznamnějších symbolů české státnosti, je možností, které může využít téměř každý, a to od 27. února do 26. dubna 2016 v Muzeu Vyškovska.

Korunovační klenoty, kterým vévodí svatováclavská koruna, jejíž originál nechal zhotovit Karel IV. při příležitosti své korunovace v letech 1345–1346, jsou vrcholem celého výstavního projektu. Expozice však dává nahlédnout do doby Karla IV., od jehož narození si letos připomínáme 700 let, a to prostřednictvím exponátů a textových panelů informujících o životě Karla IV., jeho době i o samotných korunovačních klenotech. Spatřit můžete 3D modely sochy Karla IV. a hradu Karlštejna, repliky dobových zbraní, mincí a listin. Středověkou atmosféru pomáhají navodit i repliky oblečení z tohoto období či mluvící meč.

Na výstavě v Muzeu Vyškovska se můžete na chvíli přenést do doby Karla IV., když si vyzkoušíte oblečení, které se tehdy nosilo, okusíte tíhu rytířské zbroje a usednete na stylizovaný trůn. Pro děti a mládež jsou připraveny další aktivity, jejichž prostřednictvím si mohou nejen vyzkoušet svoje znalosti z české historie, ale třeba si jen trochu pohrát. K tomu poslouží počítačový kvíz i hry pro menší děti.

Muzeum Vyškovska zařadilo výstavu do svého programu na počest výročí narození velkého vladaře a výstavu obohatilo o část věnovanou době Karla IV. na Vyškovsku. V tomto regionu se nacházejí pozůstatky dvou významných staveb z tohoto období – hradu Melice a pustiměřské rotundy. Rotunda v Pustiměři se stala místem posledního odpočinku dvou významných osobností, příbuzných královského rodu: biskupa Jana Volka (nemanželský syn krále Václava II.) a abatyše kláštera v Pustiměři Alžběty (nemanželská dcera krále Václava III.). Na výstavě se můžete dozvědět o těchto místech a osobnostech vše, co je o nich známo, a ještě řadu dalších informací o středověku na Vyškovsku. Chybět nebudou ani archeologické nálezy z této doby.

Výstava je tedy příležitostí pro každého, kdo má zájem dozvědět se něco z české i regionální historie a pokochat se krásou mistrovské šperkařské práce.

Pro školy všech stupňů je připraven doprovodný program, pro zájemce doplněný dílničkou, v níž si děti mohou vyrobit svoji repliku korunovačního klenotu. Rovněž na jarní prázdniny jsme připravili pro děti s doprovodem animační program s tvořivou dílnou nazvaný Příběh Otce vlasti. Podrobné informace o programech najdou návštěvníci na našich stránkách.

 

Po dobu konání výstavy České korunovační klenoty na dosah bude muzeum otevřeno denně 09:00-18:00 hodin

 

Vstupné: 80 Kč, snížené 40 Kč