Spojte se s námi twitter facebook instagram

Muzeum Bučovice – sbírky

Pestrá sbírka bučovického muzea obsahuje asi 8000 sbírkových předmětů, rozdělených do tří tematických skupin: historie, národopis a archeologie.

Součástí národopisné sbírky je soubor bučovické keramiky (lidových fajánsí) z 18. a 19. století. Nejcennějším dokladem této keramiky v bučovické sbírce je tzv. Plevův džbán z 20. let 18. století, který reprezentuje ještě doznívání habánských tradic ve vývoji tohoto odvětví. K nejzajímavějším zástupcům lidové kultury Bučovicka v muzejní sbírce patří poličky „lišty“, zdobené slámou, z let 1833 a 1850 a soubor obrazů na skle, většinou ždánické provenience a dále slámou zdobené kraslice z přelomu 19. a 20. století.

Z oblasti historie je nejpočetnější sbírka numismatická, zahrnující soubor mincí, platných na našem území od 14. do. 20. století a další středoevropská platidla z 16. – 20. století, včetně platidel nouzových. Ze starých tisků v bučovickém muzeu je nejzajímavější Bible benátská z roku 1506. Z obrazového depozitáře muzea je asi nejcennější barokní obraz Judita s hlavou Holofernovou z 18. století. Zajímavé jsou také památky na rok 1848, včetně praporu bučovické Národní gardy, soubor cechovních postavníků, spolkové prapory (sokolský z roku 1911, vojenských vysloužilců z let 1885 a 1888) a další památky spolkového života, soubor zbraní (včetně pytláckých – např. zajímavá úprava barokní brokovnice na jednotný náboj se středovým zápalem s perem, výsuvnou jehlou a postranními úchyty na natahování zbraně. Není možno nepřipomenout ani soubor památek na bučovické židy, včetně kalendáře k určení dne modliteb za zemřelé „kadiš“.

Ze sbírky archeologické jsou asi nejzajímavější součástí muzejní sbírky laténský a mladohradištní hrob.

 

Džbán Plewa, 20. léta 18. století

Judita s hlavou Holoferna, konec 18. století, autor neznámý