Spojte se s námi twitter facebook instagram

Expozice k životu a dílu Aloise Musila

Nová expozice byla otevřena 25. dubna 2014.

Profesor ThDr. Alois Musil (1868–1944), papežský prelát, biblista, orientalista, cestovatel a spisovatel, rodák z Rychtářova, je jednou z nejvýznamnějších osobností regionu a řadí se ke světově uznávaným představitelům české vědy.

Život a dílo Aloise Musila prezentuje expozice, ve které jsou vystaveny předměty z jeho pozůstalosti, ale i další artefakty vztahující se k jeho cestám na Blízký východ, a představeny obory, jimž se věnoval.

 

Fotografie nové expozice k životu a dílu Aloise Musila